Galerija 2012-2013 m.m.

Paskutinis skambutis

->->-> Nuotraukos<-<-<-


diena  diena

Pasiruošimas diena dienai mokykloje prasidėjo prieš savaitę: buvo išspausdintas laikraštis „The Voice of Europe“ („Europos balsas“), paruošti informaciniai stendai apie projekto veiklą, projekto simboliais papuošta mokykla.
Gegužės 30 diena prasidėjo nuo pat ankstyvo ryto, nes tai -  diena diena. diena komandos merginos: 7b klasės mokinės Donata Kazlauskytė, Aurelija Raudytė, Salomėja Juškevičiūtė, Evelina Molytė ir Erika Armalytė -  pasitiko mokinius ir mokytojus linkėdamos gražaus ryto, dovanojo šypsenėles. Džiugu, kad Julija, Justina ir Marcelė linksmino mus savo dainomis ir gitaros melodijomis. Pertraukų metu mokiniai ir mokytojai dalyvavo mini viktorinoje apie šių metų projekto veiklą. Kas laimėjo, buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
diena projekto komanda ir anglų kalbos mokytoja Neringa Lemežienė

 

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėje mokykloje kovo 8-ąją vyko netradicinis 5-8 klasių mokinių LIK-as. Šis renginys skirtas Kovo 11-ajai ir Tarmių metams paminėti. Visiems smagu buvo stebėti namų darbų užduotis, komandų prisistatymus. Didžiausių plojimų sulaukė 7b klasės mokiniai išmoningiausiai pristatę savo programą. LIK-o organizatoriai padėkojo komisijai, klasių vadovams ir mokiniams už gyvą žemaitišką žodį, už išradingumą ir jaunatvišką smalsumą.

Lietuvių k. mokytoja Irena Baranauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Tradiciniai pradinukų renginiai

Pavasario saulutė šviečia vis skaisčiau ir praneša apie artėjančią vasarą. Mokslo metai artėja link pabaigos. Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai, pradinių klasių mokiniai bei jų mokytojos mokyklos bendruomenę ir mokinių tėvelius pakvietė į atviras kūrybines - ugdomąsias veiklas, tapusias tradiciniais pavasariniais renginiais.
Gegužės 17 d. pirmokai, vadovaujami mokytojos V. Sakalauskienės, parodė nuotaikingą Abėcėlės šventės programėlę. Jos metu skambėjo nuotaikingos dainelės, liejosi eilėraščių posmai, šokyje linksmai sukosi poros. Pirmokai patvirtino, kad puikiai pažįsta raides, moka gerai skaityti ir skaičiuoti, vaidinti.
Gegužės 28 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniai pristatė kūrybinę veiklą „Švenčiame vaikystę“. Jiems pasirengti padėjo mokytoja A. Staškauskienė. Visus susirinkusius žavėjo mažųjų šypsenos, vaikiškai skambus eilėraščio posmas, nuotaikingos dainelės.
Gegužės 30 d. ketvirtokai pakvietė į mokslo metų užbaigimo šventę. Kūrybinei veiklai  „Lik sveika, pradine mokykla“ pasiruošti padėjo mokytoja V. Zamarienė. Renginio metu buvo gera klausytis raiškiai deklamuojamų posmų, skambių ir nuotaikingų dainų, žiūrėti pamokančią pasaką apie pelėdžiukų mokslus, stebėti šokyje darniai besisukančias poras.
Atrodo, kad tai paprasti ir kuklūs renginėliai, bet tėveliams ir vaikučiams, tai šventės. Dėkojame mokiniams ir jų mokytojoms už puikiai pateiktas kūrybines – ugdomąsias veiklas,  mokytojai L. Bogužienei, padėjusiai parengti renginių muzikinę dalį, mokytojai R. Laurinavičienei - už pirmokių šokį.
Linkime visiems šiltos ir saugios vasaros!

Priešmokyklinės ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
J. Vainauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


ANd9GcQq0VJJu1-C-8HJR6zMtpFkMbBRnEhgXw7h_81NEv89e4VZyB_i projektinė veikla mūsų mokykloje

Mūsų mokykloje  projektas gyvuoja jau penkerius  metus. Tai puiki popamokinė veikla mokiniams, besidomintiems anglų kalba bei Europos šalių bendraamžiais, jų gyvenimu, kultūra. Mūsų partneriai: mokiniai iš Ispanijos Lugo miesto ir Lenkijos  Poznanės.
Šiais mokslo metais toliau tęsiame projekto veiklą. Mums pavyko sukurti ir išleisti laikraštį “The Voice of Europe („Europos balsas“), kur gvildenome temas apie muziką, sportą, madą, mokyklos tradicijas, aplinkosaugą.
Kiekviena mokinių komanda keitėsi įvairiais klausimais, kurių atsakymai ir tapo pagrindine medžiaga straipsniams. Rašėme ir siuntėme vieni kitiems jau sukurtus darbus, rašėme atsiliepimus bei skaitėme iš mokyklų-partnerių gautus atsiliepimus apie mūsų straipsnelius.
Tai buvo puikus būdas lavinti savo anglų kalbos įgūdžius bei garsinti savo šalį, miestelį, Lazdynų Pelėdos vidurinę mokyklą.
Mūsų mokyklos 2012-2013 m.  komanda – 7b klasės mokinės:
Evelina Molytė, Erika Armalytė, Donata Kazlauskytė, Aurelija Raudytė ir Salomėja Juškevičiūtė.

Anglų kalbos mokytoja Neringa Lemežienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-

->->-> Laikraštis<-<-<-


2013-05-29

Paskutinė mokslo metų savaitė

Birželio 3 d. Išvykų diena „Pažinkime gimtąjį kraštą“.
Birželio 4 d. Sporto šventė.
Birželio 5 d. Orientavimosi varžybos.
Birželio 6 d. Klasių veiklų aptarimas. 11.00 val. Mokslo metų baigimo šventė.
Birželio 7 d. Socialinė veikla ,,Švaros misija“

Mokiniai bus atvežami taip pat, kaip į pamokas. Todėl kiekvienos dienos veiklos pradžia 8.00 val. Namo vežami 12.45 val.

 


2013-05-29

Jais didžiuojamės

Jie – tai mūsų mokyklos mokiniai, parodę puikias žinias ir gebėjimus įvairių dalykų konkursuose, varžybose, olimpiadose. Jie – vieni iš geriausių ne tik mūsų mokykloje, bet rajone ar net visoje Lietuvoje. Mokykla didžiuojasi jais ir jų mokytojais.

->->-> Plačiau apie pasiekimus<-<-<-


Išvyka į Alkos muziejų

Gegužės 22d. 1-2 kl. mokiniai su mokytojomis važiavo į Telšių Alkos muziejų, kuriame vyko edukacinis užsiėmimas „Medalio kodas“. Moksleiviai susipažino su medalio atsiradimo istorija, jo paskirtimi, gaminimo ypatybėmis. Vaikai patys išbandė kūrybos procesą: iš plastilino mokėsi lipdyti medalį. Visi džiaugėsi savo sukurtais darbais. Kiekvienas medalis buvo vis kitoks!
Vėliau mokiniai aplankė Japonišką sodybą ir joje įrengtas ekspozicijas, kurias aprodė pats sodybos įkūrėjas A. Jonušas.
Smagiai praleidę laiką ir kupini teigiamų emocijų, vaikai grįžo į mokyklą.  

Mokytoja  Violeta Sakalauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2013-05-03

Pirmą gegužės mėnesio penktadienį Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėje mokykloje į susitikimą su dvyliktokais rinkosi 2012 metų abiturientai. Kvietėme juos pasidalinti savo vienų metų patirtimi, džiaugsmais, atradimais, adaptacijos išgyvenimais, patarti savo jaunesniems draugams, kaip išgyventi egzaminų metą, apie kurį kažkas yra pasakęs: “abiturientas tik ir girdi, kad jam turėtų būti sunku, kol galų gale pats tuo patiki“...

Smagu buvo klausytis emocingų būsimų socialinio darbo, rekreacijos ir turizmo bei aplinkos apsaugos specialisčių, režisierės, psichologės, informatiko, buhalterės, gyvulininkystės technologo pasakojimų. Nors ir skirtinga kiekvieno patirtis, mokykla, miestas, tačiau visi džiaugėsi savo naujais įspūdžiais, nešykštėjo patarimų „iš patirties“, gyvai diskutavo apie vidurinės bei pasirinktos mokyklos krūvius, dėstytojus, papildomą veiklą... Susitikime buvo ir tokių, kurie, rudenį išvažiavę padirbėti užsienin, namo grįžo su didesniu pasitikėjimu savimi ir ryžtu studijuoti. „Ko neišmoksit vidurinėj mokykloj, tą išmoksit ją baigę“, - įtikinamai ramino susirinkusius studentai. „Ir neklausykit tų, kurie jus atkalbinės stoti ten, kur būsit pasirinkę, atseit gali būti per sunku – būtinai siekit savo tikslo“. Tuos ir daugybę kitų patarimų dvyliktokams susitikimo dalyviai išguldė raštu specialiai paruoštuose lapuose, o atsisveikindami visi apsikeitė angelais iš popieriaus su visokiausiais sėkmės palinkėjimais.

Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos karjeros koordinatorė
Nomeda Statkienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Sveikatingumo diena

Balandžio 26 d. Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai rinkosi į sveikatingumo dieną. Bendradarbiaujant su Ubiškės girininkijos girininku P. Rudnickiu, jo pavaduotoju P. Mažeika ir eiguliu R. Vaišvilu netoli Pavirvytės dvaro esančiame 2,1ha plote buvo pasodinta apie 6000 berželių.

     Smagu, kad į šią aktyvią veiklą įsitraukė net 153 mokiniai. Išklausę trumpo instruktažo apie medelių sodinimą, visi kibo į darbą. Nepaisant apsiniaukusios padangės ir nesibaigiančio lietaus smagiai praleidome laiką. Tie kas sušalo, galėjo pasišildyti prie laužo, o baigus darbą visi buvo pavaišinti. Džiaugiamės, jog mūsų rankos galėjo prisiliesti prie puikaus gyvybės simbolio- sodinamo medelio.

Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos
12 kl. mokinė Julija Mažeikaitė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Vasarą praleiskime saugiai

Su nekantrumu laukiame vasaros atostogų. Bet ar jas praleisime saugiai?
Gegužės 16 d. pradinių klasių mokiniai susitiko su Telšių VPK nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialiste Vilma Kuzminskiene ir Kelių policijos skyriaus patrule Aušra Anglickiene. Inspektorė priminė, kaip elgtis pavojingose situacijose gatvėje ir namie, kokie pavojai tyko vasarą ir kaip jų išvengti, kur kreiptis ištikus nelaimei. Policijos pareigūnės maloniai atsakė į mokinių klausimus.
Mokyklos kieme visi turėjo galimybę apžiūrėti Kelių policijos patrulių mašiną, susipažinti su naudojamomis specialiosiomis priemonėmis. Labiausiai mažuosius pradžiugino dovanėlės – atšvaitai.
Tikimės, kad po šio renginio mokiniai bus atidesni gatvėje, saugos savo ir kitų sveikatą bei gyvybę.

Mokytoja Vilma Zamarienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Skaitovų konkursas

Gegužės 2 dieną mūsų mokykloje įvyko priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas „Eilės Tėvynei ir vaikystei“, skirtas mamyčių dienai paminėti.
Atidėjusios savo darbus, pakviestos į renginį rinkosi pradinukų mamos. Su jauduliu klausė mažųjų skaitomų eilėraščių.
Įtemptą darbą dirbo išrinkta komisija: stebėjo  visapusišką mokinių gebėjimą kuo geriau perteikti posmus susirinkusiems žiūrovams.  Klasėse išrinkti geriausieji susikaupę lipo į sceną, deklamavo savo pasirinktus eilėraščius. Vienas už kitą išraiškingiau konkuravo mažieji skaitovai.
Kad renginys neprailgtų, jį paįvairino 3 kl. mokinių paruošta  meninė programėlė – gražia žemaitiška tarme pasakyti posakiai apie pelėdą, sudainuota  žemaitiškai lietuvių liaudies daina, suvaidintas pajuokavimas. Šios klasės mokiniai parodė ir programėlę, kurią buvo paruošę rajoniniam, Žemės dienai skirtam, pradinių klasių konkursui.
Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo paskatinti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, kurias įsteigti padėjo geranoriški renginio rėmėjai. Pagyrimo raštai atiteko patiems geriausiems. Tai  1 kl. mokinei Savickaitei, 2 kl. mokinei Emilei Skabickaitei, 3 kl mokinei Evai Rumšaitei, 4 kl. mokiniui Lukui Vaičiui . Tarp  pirmų ir antrų klasių skaitovų antrą vietą užėmė 2 kl. mokinė Alvyda Mačiutė, trečią -  pirmokas Arnas Barsteiga. Tarp trečių, ketvirtų klasių antra vieta atiteko 4 kl. mokinei Ievai Jankauskaitei, trečia vieta tos pačios klasės mokinei Gabijai Simanauskaitei.
Pripildytos gerų emocijų , mokyklos mažaisiais skaitovais  džiaugėsi susirinkusios mamos. Vaikų rankos spaudė dovanas, o veiduose spindėjo šypsenos.

Mokytoja Marytė Mažeikienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Išvyka į Maldenių mišką

Visuotinės akcijos „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“, kuri vyko kovo 18 d. Žemaičių „Alkos“ muziejaus Žemaitijos kaimo ekspozicijoje metu, mūsų mokyklos mokiniai iškėlė 30 pačių sukaltų inkilų. Dar tiek pat namelių paukščiams buvo nuspręsta pakabinti Ubiškės girininkijos Maldenių miške, kuriame  akcijos „Baltasis badas“ metu, nuvežame miško žvėreliams papildomo maisto.
Balandžio 19-osios saulėtą penktadienį jaunųjų miško bičiulių ir technologijų būrelių nariai lydimi mokyklos direktoriaus J. Maneikio, mokytojų A. Adomaitienės ir S. Statkaus apsilankė Maldenių miške, kad įvykdytų savo pažadus. Sutartoje vietoje visų jau laukė Ubiškės girininkijos girininkas P. Rudnickis ir jo pavaduotojas P. Mažeika. Pasiskirstę į tris grupes, iškėlėme 20 inkilų, kiti 10 iškeliavo prie Tado Blindos pušies, kuriuos iškels patys miškininkai.
Po atlikto darbo visi susirinkome prie užkurto laužo, kepėme dešreles, kuriomis vaišino mūsų bičiuliai miškininkai, klausėmės jų pasakojimų ir dalijomės įspūdžiais. Džiaugėmės, kad diena gamtoje nepraėjo veltui.

 Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Lazdynukai“ narė
Emilija Šlaveikytė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Balandis – kūrybinių darbų mėnuo.

Balandžio mėnesį pradinių klasių mokiniai turėjo ypatingą galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus dalyvaudami respublikiniuose piešinių konkursuose. O jų iš tiesų buvo daug! Kiekvienas mokinys pasirinko labiausiai patinkančią temą, kūrybiškai ir originaliai stengėsi ją perteikti savo darbuose. Pasidžiaukime moksleivių aktyvumu.
Respublikiniam mokinių piešinių ir komiksų konkursui „Perspėtas – apsaugotas“ savo kūrybinius darbus pateikė 24 mokiniai.
Šalies mokinių kūrybiniame konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“ (tema - „Knyga“) – dalyvavo 6 mokiniai.
V respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Senų daiktų istorijos“ kūrybinius darbus pateikė tik 2 antrokai.
Lietuvos ir Lenkijos moksleivių dailės darbų konkursui „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ (tema – „Pavojinga Žemė“) dalyvavo tik 3-4 klasių mokiniai ir buvo išsiųsti 6 darbai.
Respublikiniame piešinių konkurse „Nusipiešk sau kojinytes“ dalyvavo pats gausiausias mokinių būrys. Į šio konkurso gretas aktyviai įsijungė ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Iš viso išsiųsta net 48 mokinių darbeliai. Dauguma dalyvių pateikė po du ar net keturis piešinius. 
Respublikinis piešinių ir fotografijų konkursas „Gandrus pasitinkant“ savo kūrybiniais gebėjimais pasidalinti paskatino ne tik 1-4 klasių mokinius, bet ir mažuosius mokinukus – priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinius. Konkursui pateikta 30 kūrybinių darbų. Visi konkurso dalyviai sulauks renginio organizatorių („Naisių vasara“) dovanos – V. Kavaliauskaitės knygelės „Naisių sodo gyventojų džiaugsmeliai ir rūpestėliai“ antrosios dalies.
Pradinukai ir priešmokyklinukai, Tryškių kultūros centro darbuotojų paskatinti, aktyviai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Vaikų Velykėlės“ – šventė mažam ir dideliam! Šventinių margučių piešiniai išsiųsti renginio organizatoriams. Kiekvienas mokinys buvo apdovanotas renginio organizatorių („Naisių vasara“) dovanomis – kompaktiniais diskais „Kaip gera, kai man gera“, „Trys eiliuotos pasakos“.
Visiems mokiniams dėkojame už dalyvavimą konkursuose, nekantriai laukiame rezultatų.
Sveikiname antros klasės mokinę Alvydą Mačiūtę, laimėjusią antrąją vietą (1-2 klasių mokinių tarpe) respublikinio kompiuterinio atviruko konkurse „Lietuvos paukščiai“.

Priešmokyklinės ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
J. Vainauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Anglų kalbos skaitovų konkursai

Balandžio 15 d. mokykloje įvyko tradicinis anglų kalbos skaitovų konkursas, į kurį susirinko gausus 4-12 klasių mokinių būrys. Konkurso tema ,,Be muzikos gyvenimas būtų klaida'' atsispindėjo mokinių deklamuojamuose eilėraščiuose, poemų ištraukose.
Ši skaitovų šventė - tartum repeticija, pasiruošimas rajoniniam anglų kalbos skaitovų konkursui, kuris įvyko balandžio 19 d. Telšių Žemaitės dramos teatre. Mūsų mokyklos mokinės dvyliktokės Kristina Žalytė ir Goda Sakalauskaitė bei dešimtokė Deimantė Venskutė pasirodė puikiai . Kristina pripažinta geriausia konkurso dalyve ir iškovojo pirmąją vietą. Goda laimėjo trečiąją vietą. Renginį paįvairino mūsų mokyklos merginų gitarisčių angliškai atliekamos dainos. Džiaugiamės ir mūsų sirgalių komanda, kuri entuziastingai palaikė mūsiškius.

Mokytoja Loreta Bogužienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


3x3 krepšinio varžybos Telšiuose

Balandžio 3 dieną Telšių sporto ir rekreacijos centre vyko rajono kaimo mokyklų 3x3 krepšinio varžybos. Norą varžytis pareiškė aštuonios kaimo mokyklų komandos: Eigirdžių, Buožėnų, Janapolės, Kaunatavos, Upynos pagrindinės bei Nevarėnų, Luokės ir Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos. Mūsų mokyklos vaikinai laimėjo pirmą vietą ir iškovojo teisę atstovauti rajonui zoninėse varžybose.
Zoninėse varžybose dalyvavo Platelių, Papilės, Mosėdžio gimnazijų ir mūsų mokyklos komandos. Tą dieną varžybų sėkmė mums nebuvo palanki - tad teko tenkintis trečiąja vieta. Mokyklai atstovavo Andriuška Tomas, Juras Paulius, Dauginis Dovydas ir Macas Daugmantas. Sveikiname rajono kaimo mokyklų nugalėtojus bei zonos prizininkus.

Mokytojas Saulius Statkus

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Akcijos "Devyniasdešimt paukščių pavasarių" užbaigimo šventė

Akcijos „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“, skirtos gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko garbei, metu buvo organizuojamas vaikų fotografijų konkursas „Paukščiai – mažieji draugai“, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Į Telšių miškų urėdiją buvo nusiųstos 3 nuotraukos, kuriose užfiksuotos paukščių gyvenimo akimirkos. Urėdija respublikiniam konkursui išsiuntė mūsų mokyklos devintos klasės mokinio Deivydo Čepo nuotrauką „Veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje gražiausias?“.
Kovo 25 d. vyko akcijos užbaigimo šventė Kaune, kurioje kartu su Telšių miškų urėdijos jaunųjų miškininkų bičiulių veiklos koordinatoriumi Justinu Norvilu, Ubiškės girininkijos girininko pavaduotoju Petru Mažeika dalyvavo konkurso nugalėtojas Deivydas Čepas ir jaunųjų miško bičiulių „Lazdynukai“ būrelio vadovė Aušra Adomaitienė.
Į šventę rinkomės Kauno zoologijos sode, nešini inkilėliu, kurį padėjo sukalti technologijų mokytojas Saulius Statkus. Buvome pakviesti atsivežtus inkilus iškelti zoologijos sodo teritorijoje.
Vėliau šventė persikėlė į Tado Ivanausko muziejų, kur vyko nuotraukų konkurso dalyvių paroda, visus susirinkusiuosius sveikino aplinkos ministras V. Mazuronis, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, saksofonu grojo jaunas muzikantas iš Ignalinos E. Umbrasas.
 Visiems nuotraukų autoriams buvo įteikti padėkos raštai bei atminimo dovanėlės.

Biologijos mokytoja Aušra Adomaitienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Konferencija apie Žemaitijos krikštą

Luko sėkmė respublikinėje istorijos
olimpiadoje

         Balandžio 26-27 d. Kaune vyko XXIII respublikinė istorijos olimpiada. Rajonui atstovavo mūsų mokyklos 12 b klasės mokinys Lukas Fabijonavičius. Į Maironio universitetinę gimnaziją  susirinko 75 patys geriausi  respublikos vidurinių mokyklų, gimnazijų istorikai.
Pirmą dieną mokiniai atliko įvairias užduotis. Kitos dienos rytą buvo paskelbtas 21 geriausias darbas. Luką lydėjo sėkmė, pateko į antrą turą, todėl reikėjo rašyti esė pasirinkta tema.
Rezutatų paskelbimas ir apdovanojimai vyko istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Į apdovanojimo šventę atvyko ir sveikinimo žodį tarė Seimo nariai Dalia Teišerskytė, Egidijus Vareikis, Kauno meras Andrius Kupčinskas bei žinomi  istorikai.   Prizininkai ir jų mokytojai  apdovanoti medaliais, padėkos raštais, suvenyrais, knygomis.   
            Lukas Fabijonavičius laimėjo trečią vietą ir buvo apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu, pasipuošė medaliu.

 Istorijos vyr. mokytoja Nijolė Pocevičienė


Konferencija apie Žemaitijos krikštą

Balandžio 12 dieną Tryškių mokyklos 11-12 klasių atstovų komanda dalyvavo metodinėje-mokslinėje konferencijoje „Žemaičių krikštui - 600 metų“, kuri vyko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Renginį pradėjo ir visus nuoširdžiai pasveikino Telšių Vyskupas Jonas Boruta. Apie Žemaičių visuomenės ir tradicijų lūžius XIXa. kalbėjo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Egidijus Aleksandravičius.
     Mūsų mokyklai atstovavo ir pranešimą apie Konstancos susirinkimą ir jo svarbą Žemaitijai skaitė dvyliktokas Lukas Fabijonavičius, kuriam ruoštis padėjo istorijos mokytoja Nijolė Pocevičienė.
     Konferencijos metu praturtinome savo istorijos žinias, susipažinome  su Žemaitijos veikliais žmonėmis. Džiugu, kad toks įdomus bei informatyvus  renginys  pritraukė daugybės jaunų žmonių dėmesį.

Julija Mažeikaitė 12b klasė


Akcija prieš patyčias

Kovo 18-24 dienomis kaip visoje Lietuvoje, taip ir mūsų mokykloje vyko „Savaitė be patyčių“. Mokiniai aktyviai dalyvavo skelbtoje akcijoje: priešmokyklinė grupė, pradinukai bei  penktokai piešė plakatus ir piešinius, vyresnės klasės kūrė trumpus filmukus prieš patyčias. Penktadienį aktų salėje vyko plakatų ir filmukų pristatymas. Gaila, nepamatėme, ką sukūrė devintokai. Aktyviai įsijungė Mokinių parlamentas: atliko anketavimą, pristatė surinkus duomenis.

Socialinė pedagogė Dalia Juozapavičienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Baigiamoji eTwinning konferencija Lisabonoje

Kovo 14-16 dienomis Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, vyko kasmetinė eTwinning baigiamoji konferencija. Tarp 500 mokytojų iš 33 Europos šalių buvau ir aš bei dar penkios kolegės iš kitų Lietuvos ugdymo įstaigų. Tai buvo puiki galimybė pasijusti pilnavertėmis eTwinning bendruomenės narėmis. Šių metų konferencijos tema – mokyklų bendradarbiavimas ir pilietiškumas (www.etwinningconference2013.net ).
Kelionę pradėjome Vilniaus oro uoste su baime, nes tomis dienomis oro sąlygos visiškai nedžiugino. Tačiau per penkias valandas mes per Frankfurtą (Vokietija) saugiai pasiekėme tolimąją Lisaboną. Taksi automobiliu, kurio vairuotojas tapo pirmuoju mūsų gidu šiame mieste, skubėjome į viešbutį Sana Malhoa.
Tą pačią popietę dalyvavome eTwinning konferencijos atidarymo ceremonijoje, kur skambėjo daug gražių žodžių apie eTwinning veiklą įvairiuose Europos kampeliuose. Europos komisarė Androulla Vassiliou pažymėjo, kad dalyvavimas eTwinning projektuose padeda jaunimui išsiugdyti savigarbos ir pasididžiavimo jausmą, praplėsti savo akiratį ir tapti aktyviu Europos gyventoju. Po konferencijos atidarymo mūsų laukė vakarienė prabangiame viešbutyje Corinthia, vėliau visi dalyviai buvo pakviesti pasižvalgyti po naktinę Lisaboną ir pasiklausyti šio miesto istorijos.
Antroji diena prasidėjo darbu grupėse, kurias pasirinkome savo nuožiūra. Mane sudomino paskaitos apie projektų savireklamą, saugaus interneto sklaidą bei praktinė paskaita, kurios metu buvo pristatytas neįtikėtina sėkme galintis pasigirti dainų projektas.
Vakare visi buvome pakviesti į istorinius Xabregas rūmus, kur mėgavomės tradiciniais valgiais (tarp jų ir kaštonų sriuba) ir ausiai miela Fado muzika.
Trečioji diena ir vėl pasiūlė be galo daug įspūdžių. Po konferencijos uždarymo turėjome progos apsižvalgyti po Lisaboną. Tai ypatingai gražus miestas, kurio gatves puošia balti namai raudonais stogais, parkai, kepamų kaštonų kvapas ir skonis, išradingi gatvės aktoriai ir stilingi žmonės.

Kelionė į Lisaboną ir dalyvavimas eTwinning konferencijoje man buvo neįkainojama patirtis bei mano jau penkerių metų šioje srityje darbo įvertinimas.  Norėčiau paraginti kolegas kuo aktyviau dalyvauti eTwinning veikloje, nes tai puiki galimybė ne tik bendradarbiauti su užsienio kolegomis, bet ir pažinti Europą bei jos žmones.

Neringa Lemežienė
anglų kalbos mokytoja

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Žemės dienos paminėjimas

  Kovo 20 d,  kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose, kasmet minima pasaulinė Žemės diena.
Lietuvoje pasaulinė Žemės diena oficialiai įteisinta prieš 20 metų. Kiekvienas turime galvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme.
Šiai dienai paminėti, mūsų mokykloje įvyko  priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas .  Gražiausių įdėjų kupini , mokiniai stengėsi savo piešiniuose pavaizduoti tai, kas jiems atrodo aktualiausia išsaugojant žemės išteklius, švarą.
Biologijos mokytoja A. Adomaitienė ,  mokyklos direktorius  J. Maneikis ir  pradinių klasių mokytojos  sukvietė visus pradinukus , jiems padėkojo už aktyvumą. Už geriausius piešinius  mokiniams  buvo įteikti  padėkos raštai. Jais didžiavosi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis  Gintas Sutkus, pirmokai K. Ringytė ir A. Pilvinis,  antros klasės mokiniai R. Erleckytė, L. Anglickas, E. Skabickaitė, trečiokai V. Savickas, A. Kobcevas, G. Kačinskaitė, A. Simonavičiūtė, ketvirtokai V. Raudys ir  M. Mušinskas.
Taip pat 1 – 12 klasių  mokiniai noriai dalyvavo Žemės dienos   paminėjimui skirtame   kompiuterinio atviruko kūrime  „Lietuvos paukščiai“.  Į konkursą atrinkti  ir išsiųsti 1 kl. mokinio Arno Mikužo, 2 kl – Alvydos Mačiutės, 3 kl. – Evos Rumšaitės, 4 kl. – Deivido Akučkos, 5 kl. -  Deivido Venclovos, 6 kl. – Indriaus Zervecko, 7 kl. – Pauliaus Erleckio  sukurti darbai.  Mokiniams  padėjo informatikos mokytojai   V. Selenienė  ir  L. Vainauskas.
Liekame laukti kuo geresnių įvertinimų.

Mokytoja M. Mažeikienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Akcija „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“

2013 m. kovo 18 d. jaunųjų miško bičiulių, gamtininkų ir technologijų būrelio nariai dalyvavo visuomeninėje akcijoje „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“, kurią organizavo Telšių miškų urėdijos darbuotojai.  Į šventę buvo nuvežta net 30 inkilėlių, kuriuos sukalė devintokai vadovaujami technologijų mokytojos Sauliaus Statkaus. Nameliai paukščiams buvo iškelti  Žemaitijos kaimo buities muziejaus teritorijoje. Šventės metu buvo apdovanotas 9 klasės mokinys Deivydas Čepas, kurio nuotrauką fotografijų konkursui „Paukščiai – mažieji draugai“ vertinimo komisija pripažino geriausia ir išsiuntė į Generalinę miškų urėdiją. 
Po šventės visi buvo pavaišinti arbata ir pyragėliais.

Biologijos mokytoja Aušra Adomaitienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Dailaus rašto konkursas „Moku gražiai rašyti“

Kovo 8 dieną pradinių klasių mokytojos pakvietė savo mokinius į dailaus rašto konkursą „ Moku gražiai rašyti“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Jo metu visiems 1-4 klasių mokiniams reikėjo kuo dailiau nurašyti skirtingos apimties tekstus apie Lietuvą.
Klasės draugai rinko gražiausiai parašytą darbą, o pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojos – kiekvienos klasės dailiausios rašysenos nugalėtojus.
Konkurso „Moku gražiai rašyti“ nugalėtojais tapo:
1 kl. mok. – Kamilė Ringytė ir Vėjūnė Savickaitė.
2 kl. mok. – Emilė Skabickaitė ir Roberta Erleckytė.
3 kl. mok. – Eva Rumšaitė ir Simona Akučkaitė.
4 kl. mok. – Ieva Jankauskaitė ir Akvilė Bagdonaitė.
Pagyrimai už pastangas gražiai rašyti skiriami Skaistei Danikauskaitei (1 kl.), Lukui Pilviniui (2 kl.), Eligijui Sutkui (3 kl.) ir Lukui Vaičiui (4 kl.).
Konkurso nugalėtojams įteikti padėkos raštai. Sveikiname juos!

Mokytoja J. Vainauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Šimtadienis

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Kaziuko mugė

Kaziuko mugė – kasmetinė mūsų mokykloje rengiama mugė. Joje mokiniai pardavinėja savo bei savo artimųjų pagamintus įvairius dirbinius ir maisto produktus.
Kovo 4 dieną mokyklos antrojo aukšto koridorius tapo tikru turgumi, jame šurmuliavo pradinių bei vyresniųjų klasių mokiniai. Buvo galima ne tik akis paganyti, bet ir įvairių dirbinių įsigyti. Mugėje gėrybių buvo gausybė, stalai lūžo nuo įvairiausių prekių gausos. Džiugu, kad pasiruošti mugei vaikams padėjo mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai. Jie ir patys atėjo palaikyti savo atžalų, noriai pirko mugės gėrybes.
Šventės organizatoriai labai dėkingi mokiniams ir jų tėveliams, klasių auklėtojoms, mokytojams, kurie padėjo pasiruošti šventei, o taip pat visiems, apsilankiusiems mugėje.

Mokytoja Violeta Sakalauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Savaitgalio veikla

Kovo 2 d., šeštadienį, penketas Tryškių mokyklos mokinių bei kūno kultūros mokytojas pirmą kartą dalyvavome Degaičiuose vykusiose svarsčių kilnojimo varžybose. Jas sudarė dvi dalys - giros stūmimas ir rovimas.
Aukštų rezultatų nesitikėjome, nes varžybos buvo komandinės, o mums teko nuvykti nepilna sudėtimi. Tačiau savo didžiulio ryžto ir užsispyrimo dėka kitų mokyklų sportininkus pavyko rimtai išgąsdinti: Paulius Juras, Dovydas Monkevičius, Ernestas Pilvinis, mokytojas Saulius Statkus bei Edvardas Gabalis savo pogrupiuose (Edvardas su Ernestu ir grupėje) iškovojo pirmąsias vietas. Tą dieną mažiau pasisekė Dovydui Dauginiui, jis tapo ketvirtas. Ernestas Pilvinis buvo pripažintas absoliučiu varžybų čempionu.
Gaila, kad dėl narių trūkumo mūsų komanda liko paskutinė, tačiau namo važiavome labai patenkinti.

Šiek tiek informacijos apie tryškiečių  rezultatus:

 

Giros svoris

Stumimas (kartai)

Rovimas (kartai)

Paulius Juras

16kg,

47

97

Dovydas Monkevičius

16kg.

55

92

Dovydas Dauginis

16kg,

32

115

Edvardas Gabalis

16kg.

80

136

Ernestas Pilvinis

24kg.

31

80

Saulius Statkus

24kg.

20

60

10 klasės mokinys Edvardas Gabalis

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Svečiavomės Ubiškės mokykloje

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Trumpa mankšta – gera sveikata

Vasaris mūsų mokykloje -  sveikatingumo mėnuo. Paskutinę vasario dieną dvi pertraukas priešmokyklinio ugdymo grupė, pradinių klasių mokiniai ir mokytojai praleido turiningai: prisiminė rytinės mankštos svarbą sveikatai ir pasimankštino skambant nuotaikingai kapitono Flinto dainai.

VSP specialistė Rima Jokubauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Turime kuo didžiuotis

Artėja svarbi mūsų šaliai šventė – Kovo 11-oji. Tarpušvenčiu tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios vis atklysta mintys apie sudėtingą mažos tautos likimą, istorijos vis iškeliamą klausimą, kokią Lietuvą mes patys turime kurti. Kai matai taip mažai plazdančių vėliavų per šias šventes, kai girdi daug nusivylusių balsų: ,,Ne tokios Lietuvos norime“, ,,...išsivaikštanti Lietuva“, mąstai, ar viskas taip blogai ir mūsų šalis nebeturi ateities.
                      Nutinka taip, jog, regis, nedidelis įvykis visai pakeičia požiūrį ir nuostatas. Sausio dvidešimt aštuntosios vakarą nelaukta netikėta nelaimė pasibeldė į kaimynų Čijunskų duris. Negailestingos gaisro liepsnos per kelias minutes motiną su trimis mažučiais vaikais išvijo į speiguotą vakaro tamsą.
                      Ugnis staiga įsiplieskė nuo elektros laidų, sparčiai plito sandėlyje sukrautais daiktais, skverbėsi pro virtuvės duris. Dūmai veržėsi taip greitai, kad mama vos spėjo aprengti tris mažylius, drebančiomis rankomis spaudė telefono mygtukus, bet...gaisrininkai tylėjo. Iš nevilties besiblaškanti moteris mėgino skambinti giminaičiams, bet...vis niekas nekėlė ragelio. O ugnies traškesys tik artėjo. Sūnelis Mindaugas, supratęs mamos išgąstį, nesutrikęs prisiminė, jog prie šaldytuvo durelių yra prisegti svarbių tarnybų telefonų numeriai. Mindaugas skubiai padiktavo mamai bendrosios pagalbos numerį ir – po kelių minučių gaisrininkai jau malšino įsišėlusią ugnį. O berniukas padėjo iš karščiu tvoskiančio namo išvesti į kiemą sesutes.
                      Jei Mindaugas nebūtų taip ryžtingai ir drąsiai sureagavęs, gaisro liepsnos būtų pliūptelėjusios į virtuvę ir to pasekmės būtų buvusios tragiškos. Tik vaiko greita reakcija, susiorientavimas baisioje situacijoje padėjo išvengti skaudžios nelaimės.
                      Kol mama su gaisrininkais bandė gelbėti degančius daiktus, Mindaugas, pats drebėdamas nuo patirto streso ir sukrėtimo, turėjo rūpintis mažosiomis sesutėmis, jas globoti, kol atvyko greitosios pagalbos medikai ir patikrino, ar vaikų sveikatai nepakenkė nuodingi gaisro dūmai.
                      Mindaugo tėvelis dirba svetimoje šalyje. Štai kaip ryžtingai berniukas padėjo šeimai, kol tėčio nebuvo. Tikra atrama mamai ir sesutėms.
Nelaimė parodė, kad tai, kas gražiai išauga iš šeimos: sutelktumas, savitarpio pagalba, gražus bendravimas – tampa didele viltimi šaliai. Ne viskas prarasta, kol auga Mindaugai.
                      Šis šaunuolis dar tik mūsų mokyklos paruošiamosios klasės mokinys Mokykloje jis stropus ir pareigingas. Mokės jos garbę ginti ir puoselėti.
Tad artėjančios šventės proga norisi tarti:
-Tu, Mindaugai, dabar esi šeimos, tikiu, jog būsi mokyklos ir šalies garbė.
Tavo pavyzdys įrodo, kad ne išdykėliai, neklaužados turi būti mokyklos ,,įžymybės“, o drąsūs ir sumanūs berniukai.

Mokytoja V. Jokubauskienė


Ką man reiškia miškas

Priešmokyklinės ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai, paskatinti mokytojų, aktyviai įsijungė į tarptautinį piešinių konkursą "Ką man reiškia miškas?", kurį organizuoja Europos Komisija, kaip indėlį kuriant naująją Europos Sąjungos Miškų strategiją. 38 mokinių piešiniai išsiųsti į Belgiją. Piešiniai bus eksponuojami Briuselyje.

Mokytoja V. Sakalauskienė


Piešinių ir rašinių konkursas „Graži šalelė Lietuva“

Sausio – gegužės mėn. priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai dalyvauja pilietiškumo projekte „Graži šalelė Lietuva“. Vasario 15 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, visų  klasių mokiniai savo kūrybiniais darbais papuošė mokyklą. Mažieji savo Tėvynės grožį stengėsi atskleisti piešiniuose, o vyresnieji – rašiniuose.

Mokytoja V. Zamarienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Užgavėnes švęsti smagu!

           Užgavėnių dieną, penktos pamokos metu, antrokai sulaukė malonios staigmenos. Su didžiuliais dubenimis karštų blynų ir skanios uogienės stiklainiais į klasę atvyko persirengėliai (Mykolo, Ugnės ir Deivydo mamos), kurios visus ne tik pavaišino, bet ir pateikė užduočių. Mokiniai turėjo atsakyti į klausimus, atspėti Užgavėnių personažus, prisiminti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, švenčiant šią linksmą žiemos išvarymo šventę. Sočiai  prisikirtę blynų, antrokėliai buvo pakviesti pašėlioti. Kokios užgavėnės be žaidimų! Žaidė ir vaikai, ir mamos. Buvo iš tiesų labai smagu. Dėkojame mamytėms už staigmeną.

Antrokai ir mokytoja

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Išvykim žiemą Baltabarzdę

Priešmokyklinės ir pradinių klasių mokytojos savo auklėtinius pakvietė į kūrybinę veiklą „Išvykim žiemą Baltabarzdę“, kurios metu mokiniai piešė, gamino kaukes. Visi turėjo galimybę pademonstruoti savo sugebėjimus, fantaziją, kūrybingumą ir išradingumą. Pasidžiaukime į mus žvelgiančiais Užgavėnių personažais.                      

Mokytoja J. Vainauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2013-01-28

Sausio 28 d. baigėsi socialinės akcijos „Antrą klasę baigi – plaukti moki“ plaukimo mokymo programa mūsų antrokams. Mokiniai  įgijo ne tik plaukimo pradmenų, bet ir išmoko saugaus elgesio vandenyje. Labai džiugu, kad didžioji dalis antrokų išmoko plaukti ar bent laikytis ant vandens. Roberta Erleckytė ir Lukas Anglickas mūsų mokyklą atstovaus plaukimo varžybose, kurios vyks gegužės mėnesį. Linkime jiems sėkmės.

Mokytoja Janina Vainauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Akustinės muzikos bei poezijos vakaras "Tešvies mums kelrodė žvaigždė"

2013 metų pradžią Tryškiuose papuošė sausio 4 dieną mokyklos bibliotekoje vykusi akustinės muzikos bei poezijos vakaronė „Tešvies mums kelrodė žvaigždė“. Atsineštais skanėstais prie arbatos ir nuoširdžiais eilėraščiais mėgavomės muzikos garsuose bei žvakių apsuptyje. Negausus, tačiau šiltas ir jaukus susirinkusiųjų būrys dalinosi savo mėgstamomis eilėmis, skambėjo iš širdies atliekamos dainos.
     Renginį organizavo bei vedė Tryškių kultūros centro meno vadovė Sandra Sakalauskienė, jai padėjo mokyklos bibliotekininkė Zita Žalienė bei mokyklos gitaristų kvintetas. Šį jaukų vakarą pabuvome kartu, pasidalinome savo širdies natomis bei pasidžiaugėme nauja 2013 metų pradžia...

Julija Mažeikaitė 12b klasė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2013-01-11 Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną paminėjome visuotine pilietine akcija "Atmintis gyva, nes liudija"

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Žaismingas anglų kalbos konkursas

Prieš prasidedant gražiausioms metų šventėms gruodžio viduryje 8 klasės mokiniai buvo pakviesti į konkursą „Wintertime“ (žiema) Telšių „Džiugo“ gimnazijoje.
Komandos kapitonas Mantas Dolgaliovas, Akvilė Ubartaitė, Alvyda Libikaitė, Viktorija Rimkutė, Valdas Tomkus ir Modesta Balsytė, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Loretos Bogužienės, subūrė komandą „žiemišku“ pavadinimu „Mittens“ (kumštinės pirštinės). Reikėjo paruošti namų darbų užduotį (prisistatymą), išspręsti gausybę rebusų ir kryžiažodžių anglų kalba. Palaikomi savo ištikimųjų sirgalių tryškiečiai susidorojo su visomis užduotimis ir užėmė garbingą 5 vietą tarp septynių komandų. Besidžiaugdami sėkmingu pasirodymu visi mokiniai sutarė, jog svarbiausia yra dalyvavimas, nauja patirtis ir savo mokyklos garsinimas rajone.
Šį renginį skambiomis dainomis paįvairino mūsų mokyklos gitaristės Julija Mažeikaitė, Justina Tomkevičiūtė, Marcelė Statkutė ir Birutė Maneikytė.

Anglų kalbos mokytoja Neringa Lemežienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-12-07

Gruodžio 7 dieną buvo organizuojamas Telšių rajono bandrojo lavinimo mokyklų geografijos konkursas „Lietuva – mano gimtinė“, kuris vyko Telšių Germanto pagrindinėje mokykloje. Šio konkurso tikslas - skatinti moksleivius pažinti ir naujai atrasti Lietuvą. Konkursą organizavo Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir Telšių rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai Andrius Kinčinas, Aurelija Šviežikienė, Laima Uosytė.
Konkurse dalyvavo 8 komandos po 6 devintokus. Kiekviena komanda turėjo įvykdyti įdomias ir intriguojančias užduotis. Visų pirma rodėme paruoštus namų darbus, vėliau su susidomėjimu atlikome mums duotas užduotis: skaitėme žemaitiškai, atpažinome žymius žmones, buities ir amatų atributus, lankomus objektus, sprendėme kryžiažodį ir atlikome praktinę užduotį žemėlapiuose.
Mūsų – Tryškių Lazdynų Pelėdos  – komanda tikrai nenusivylė iškovojusi ketvirtą vietą. Svarbiausia įdomiai praleidome dieną, draugiškai dalijomės didžiulį ir pasakiškai skanų skruzdėlyną su arbata.
Dėkojame mokytojams, kurie surengė šį konkursą. Ačiū!

9kl. mokinė
Deimantė Venskutė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-12-20

Artėjant didžiosioms žiemos šventėms, gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, mes, Tryškių seniūnijos darbuotojai ir aš, Deimantė, vykome sveikinti garbaus amžiaus žmonių.
Tryškių seniūnijos darbuotojai ir Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos mokiniai jau nuo pirmadienio pradėjo rašyti seneliams laiškelius, palinkėjimus ir kepti pyragus, sausainius. Visas dovanas supakavę dovanų popieriumi ir užrišę kaspinais dovanas vaikai nešė pas mūsų mokyklos socialinę pedagogę Dalią Juozapavičienę.
Ketvirtadienio diena buvo graži, tad aš pasiėmusi dovanas išskubėjau pas Kalėdų Senelį ir seniūnijos darbuotojus, kurie mane šiltai pasitiko prie seniūnijos durų. Aplankėme daug namų. Visos močiutės ir seneliai tokie nuostabūs Kalėdų Seneliui eilėraštukus deklamavo, su juo juokavo, mums nuoširdžiai linkėjo linksmų švenčių ir dėkojo už dovanas. Šypsenos vis nedingo iš mūsų veidų, nes dalintis yra džiaugsmas.
Gerumo juk niekada nebus per daug, tad neužmirškime ir pasveikinkime vienas kitą su gražiausiomis žiemos šventėmis!

9 klasės mokinė Deimantė Venskutė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Pasakiškos Kalėdos

Gruodžio 14-ąją Tryškiuose vyko visame Telšių rajone toks vienintelis ir Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos moksleivių ypatingai laukiamas Avangardo renginys. Dvyliktasis avangardinių madų šou buvo šiek tiek kitoks nei įprastai – šį kartą vienuoliktokai jį susiejo su gražiausia žiemos švente ir pavadino „Pasakiškomis Kalėdomis“. Renginio vedėjai –  Vidmantas, t.y. Kalėdas pavogęs Grinčas, ir Marcelė - žiūrovus supažindino su kiekvienos klasės pasirinkta pasaka  ir kolekcija. Scenoje tą vakarą galėjai pamatyti  savo kostiumais stebinančius pasakų herojus – bjauriuosius ančiukus, Šreką ir jo žmoną Fioną, princeses, mergaites su degtukais ir daug kitų. Visus vertino kompetentinga komisija.  Dar vienas netikėtumas – teisėjų nutarimu išrinktos trys pirmosios vietos. Jas laimėjo penktokai, pristatę įspūdingus kostiumus iš plunksnų, vienuoliktokės, atskleidusios savo neįtikėtiną kruopštumą puošdamos rūbus degtukais, ir dvyliktokės, parodžiusios nuostabias sukneles, dekoruotas saulėgrąžomis.  Nuskriaustųjų tikrai nebuvo – visos dalyvavusios klasės gavo po žėrintį padėkos raštą ir skanumynus tiesiai iš Kalėdų Senelio rankų. Kalėdinį renginį vainikavo visų šiltai sudainuota „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ giesmė.

Vienuoliktos klasės mokinė Aurelija Čapaitė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Kalėdinė pasaka

Gruodžio 18 d. mokyklos aktų salėje vyko kalėdinis renginys, kuriame dalyvavo priešmokyklio ugdymo grupės ugdytiniai bei 1-4 klasių mokiniai, mokytojos, tėveliai. Į mokyklą atvyko Drakoniuko teatras su kalėdine programa „Kalėdinė pasaka“. Tai istorija apie Klouną ir Raganaitę, kurie patiria daugybę šaunių nuotykių ieškodami tikrojo Kalėdų Senelio. Šie herojai neleido mažiesiems žiūrovams ramiai sėdėti, įtraukė į spektaklio sūkurį. Kartu su šmaikščiuoju Klounu ir niurzgale Ragana vaikučiai šoko, dainavo ir bandė suprasti, jog tereikia tik labai norėti, pasistengti, tikėti ir... visos svajonės išsipildys! Į šventę atskubėjo ir Kalėdų senelis. Jis vaikučiams atnešė dovanėlių. Visi kartu pasidžiaukime šventės akimirkomis!

Mokytoja Rasa Jazdauskienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Kraštotyros darbas, skirtas Lazdynų Pelėdos tėvui

Ruošiantis mokyklos vardo suteikimo jubiliejui mums, tada dešimtokėms Aurelijai Čapaitei, Liucijai Kontrimaitei, Gintarei Lemežytei, Marcelei Statkutei, Laurai Erleckytei, Vilmai Pluščiauskaitei ir mokytojai, kilo mintis pasidomėti, kokioje aplinkoje formavosi rašytojos Ivanauskaitės, pasivadinusios Lazdynų Pelėdos vardu. Taip pradėjom  po trupinėlį ieškoti informacijos apie jų tėvą Nikodemą Ivanauską. Daug padėjo Lazdynų Pelėdos muziejaus vadovė Janina Čibirienė. Skaitėme autobiografinį Lazdynų Pelėdos romaną „Praeities šmėklos“. Užfiksavome tai, kas sutapo: romano pagrindinio veikėjo Erazmo Janausko (t.y. Nikodemo Ivanausko) svajonės ir dabartiniai  dvaro aplinkos vaizdai. Taip sukūrėme skaidrių rinkinį „Nežinomas Nikodemas Ivanauskas“.
Manome, kad vertingiausia mūsų darbo dalis – nufotografuotos Tryškių bažnyčios stacijos ir Šiaudinės bažnyčios centrinio altoriaus paveikslas. Šių darbų niekur neteko užtikti viešai pristatomų.
Darbą pristatėme ne tik saviškiams, bet ir Akmenės rajono Papilės miestelio Kazio Narščiaus  bibliotekoje ir  kultūros namuose vykusio projekto „Literatūrinės kelionės bibliotekose. Lazdynų Pelėda: ar pražuvo kaip sapnas?“ baigiamojo renginio metu.
Taip pat darbą pateikėme Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skelbtam konkursui „Tautos dvasios beieškant“. Gruodžio 13 dieną buvome pakviesti į baigiamąjį konkurso renginį Vilniuje. Dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių į šventę nenuvykome.

Mokytoja Rita Masiulienė


Ankstyvą gruodžio 6-osios rytą mes, vienuoliktokės Gintarė Lemežytė, Laura Erleckytė, Vilma Pluščiauskaitė, Raimonda Kumžaitė, Marcelė Statkutė ir mokytoja, išvykome į Vilnių, nes Švietimo informacinių technologijų centras konkurso „Geriausia   Lietuvos mokykla 2012“ nugalėtojus sukvietė į vaikų stovyklą „Šok su eTwinning“. Visi stovyklos dalyviai buvo maloniai sutikti centro darbuotojų bei choreografų, kurie mokė trijų (hip hop, go go ir show)  šokio stilių, kurie vėliau buvo sujungti į vieną bendrą kompoziciją ir įamžinti nuotraukose bei vaizdo įraše. Po gardžių pietų viešbučio „Comfort“ restorane ir po apdovanojimų šventės šiek tiek pavargusios, bet kupinos šilčiausių atsiliepimų apie stovyklą aplankėme Katedros aikštę ir joje visų dėmesį traukiančią puošnią Kalėdų eglę.
Tai buvo nepamirštamos ir nepakartojamos akimirkos sostinėje, kurios ilgai primins apie saldžius mūsų darbo vaisius projekte „Tarptautinis kalendorius 2011 – 2012“. .

Anglų k. mokytoja Neringa Lemežienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Protų mūšis "AIDS: geriau žinoti"

Gruodžio 1-ąją dieną minima Pasaulinė AIDS diena. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras šią progą kvietė paminėti prisijungiant prie protų mūšio iniciatyvos „AIDS: geriau žinoti“. Visi mokiniai galėjo susipažinti su informacija apie ŽIV/AIDS paruoštame stende.
Renginio organizatoriai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Keinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Jokubauskienė, socialinė pedagogė Dalia Juozapavičienė, bibliotekininkė Zita Žalienė, biologijos mokytoja Aušra Adomaitienė) pakvietė į protų mūšį 8-10 klasių mokinius.
Buvo suburtos 3 komandos. Tai 8 klasės komanda „Tūkstantmečio vaikai“, 9 klasės komanda „M.U.S.“ ir 10 klasės komanda „32“, kurias palaikė ir gausus būrys sirgalių. Visi komandos nariai,  mokytojai segėjo raudonus kaspinėlius – AIDS simbolius.
Renginio vedėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Keinienė pristatė, kokia proga vyksta šis žaidimas. Dalyvių laukė 17 užduočių. Visi dalyviai turėjo galimybę pamatyti ekrane klausimą, o po  kelių minučių pasirodydavo ir teisingas atsakymas. Užduotims įveikti prireikė žinių ne tik apie AIDS.
Konkursą laimėjo 9 klasės komanda, antrąją vietą iškovojo 10 klasės komanda, treti liko aštuntokai. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, o laimėjusiai komandai atiteko Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtas prizas.
Dėkojame visiems mokyklos bendruomenės nariams, prisijungusiems prie šios gražios iniciatyvos.

Biologijos mokytoja Aušra Adomaitienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


knygukaledosAKCIJA „KNYGŲ KALĖDOS“ kviečia papildyti mokyklų bibliotekas
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir papildyti mokyklų bibliotekas naujomis knygomis.
„Knyga yra vertingiausia dovana. Ji – ir pasaulio, ir žmonių pažinimo šaltinis. Tad šiemet šalies mokykloms padovanokime knygų, kurių taip trūksta. Dovanokime vieni kitiems šviesą, kurią skleidžia knyga“, – sakė šalies vadovė.
Kaip ir visoms Lietuvos mokyklų bibliotekoms, taip ir mūsų bibliotekai labai trūksta naujų vaikų ir jaunimo knygų, enciklopedinių leidinių ir žodynų. Daugiau nei 1000 mokyklų parengė reikalingiausių knygų sąrašą, kurį rasite: www.knygukaledos.info
Naujų knygų savo krašto mokyklai galite nupirkti dovanų iš „Knygų Kalėdų“ lentynos, kuri įsikūrusi knygynuose „Vaga“, „Pegasas“ ir „Knygų namai“ lapkričio 19 – sausio 6 dienomis. Akcijoje dalyvaujančios knygos bus pažymėtos specialiu lipduku ir joms bus taikoma 20 proc. nuolaida.
Nupirktas knygas galite dovanoti atnešę į mūsų mokyklos biblioteką. Tada šį knygą nenukeliaus į kitos mokyklos bibliotekos lentyną.
Tegul šis Kalėdų stebuklas atneša mūsų mokyklos mokiniams daug naujų knygų.
Ačiū visiems.
Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

Bibliotekininkė Zita Žalienė


Maironio minėjimas Telšiuose

Lapkričio 22 dieną trys vienuoliktokės Roneta, Vidmantė ir Simona, lydimos mokytojų Ritos Masiulienės ir Irenos  Baranauskienės, dalyvavo Telšių Žemaičių muziejaus „Alka“ renginyje „Maironio dvasios įkvėpti“. Dalyvavo įvairių mokyklų maironiečiai, lektoriai pristatė didžiojo poeto gyvenimą ir kūrybą, skambėjo gražiausios dainos ir giesmės Maironio žodžiais. Nuotraukoje - poeto sesers proanūkė Virginija Paplauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja.     

Simona Vadoklytė


Pamoka, skirta Maironiui

Lapkričio 28 dieną vienuoliktokai pamokai, skirtai Maironiui, rinkosi į biblioteką. Bibliotekos vedėja Zita Žalienė pademonstravo filmą „Mūsų Maironis“. Kvatojomės iš nemokšų atsakymų televizijos laidoje „Klausimėlis“, prieš tai ir patys tokią situaciją pažaidę. Deklamavome Maironio eilėraščius. Taip įsijungėme į visoje Lietuvoje minimų Maironio metų renginius.

Roneta Pilvinytė


Susitikimas su Ilona Bumblauskiene

Mokyklos bibliotekoje įvyko susitikimas su poete, žurnaliste, žurnalų vaikams “Nykštukas“  ir „Kutis“ redaktore bei buvusia mūsų mokyklos mokine Ilona Bumblauskiene. Ji savo šiltu ir nuoširdžiu bendravimu įtraukė vaikus į kūrybą, sekė pasakas bei padeklamavo keletą savo kūrybos eilėraščių. Vaikams labai patiko jos sukurti filmukai apie katiną Fredį, Girgžduką, kuris gyvena duryse ir apie žvakę, kurios liepsnoje gali išvysti šviesos fėją. Susirinkusieji džiaugėsi ir menininkės fotografijomis, kuriose tokie paprasti dalykai kaip vanduo, ledas ar nedidukė bala, pažvelgus į juos giliau, virsta angelais, gėlėmis, kiškučiais ar senute. Šauni nuotraukų kolekcija „Medžių abėcėlė“ nustebino vaikus – kaip gali gražiai susipinti medžiai ir juose įmanoma perskaityti visą abėcėlę.
Susitikimas praėjo šauniai. Čia vaikai suprato, kaip reikia nekasdieniškai žvelgti į pasaulį, jį girdėti, mylėti ir suprasti.

Kamilė Kražauskaitė
2012-11-21

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Literatūrinė viktorina ,,Ką žinai apie poetą Maironį?" bibliotekoje

Šie metai lietuviams yra ypatingai svarbūs. Sukanka 150 metų, kai gimė garsus tautos dainius Jonas Mačiulis-Maironis. Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai, kuriais norima pagerbti poetą, pasigrožėti jo poezija. Lapkričio 20 dieną mūsų mokyklos bibliotekoje vyko 9 ir 12 kl. mokinių viktorina ,,Ką žinai apie poetą Maironį?“, skirta šiam poetui atminti.
                      Dvi komandos – mokyklos šeimininkų dvyliktokų ir nė kiek sumanumu nuo jų neatsiliekančių devintokų – atsakinėjo į dvidešimt viktorinos klausimų. Smalsu ir nekantru buvo sužinoti, kas geriausiai žino poeto gyvenimo faktus, kūrybos detales, kas greičiausiai prisimena jo eilėraščių citatas. Šaunios buvo abi komandos. O tuos, kurie ko nors nežinojo ar abejojo, bibliotekininkė Zita Žalienė skatino atsakymų ieškoti bibliotekoje surengtoje Maironio kūrinių ir knygų apie Maironį parodėlėje.
                      Po viktorinos lietuvių kalbos mokytoja paragino savo įspūdžius ir refleksijas išsakyti gana tolima Maironio poezijai forma – haiku. Tai trumpi trijų eilučių japoniškos eilėdaros posmai. Bandėme išsakyti savo mintis ir jausmus Maironio gyvenimo ir kūrybos tema. Lengva nebuvo. Štai keletas mūsų pirmųjų bandymų:

Pelėsiai ir kerpės.
Blizgantys perlai –
Skaudanti Tėvynė.

Užgesinta ugnis.
Liepsnojantys vandenys –
Medžio rievių stiprybė.

Tėvynės dainos...
Pilių tyla –
Tuštėjanti Lietuva.

Rožių iš Alpių dvelkiantis kvapas,
Sužiurę žemčiūgų žiedai –
Dvasios sumirgę žaibai.

Žiūrėk į dangų!
Alkanas vėjas blaškosi,
Žvilgsnis medžioja tave.

Didelis baltas debesis,
Mažas pilkas debesėlis,
Nuraibuliuojanti ežero fotografija.

Išnyksiu kaip dūmas...
Saulė pro debesį
Pamato kuriantį žmogų

Goda Sakalauskaitė
12a klasė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Lietuvos mokinių parlamento rinkimai

Lapkričio 16 dieną mokykloje buvo minima ne tik Tolerancijos diena – čia vyko, kaip ir daugelyje Lietuvos mokyklų, rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą (LMP). Šiai dienai ruoštasi net keletą savaičių. Buvo suburta rinkiminė komisija, kuri turėjo įvykdyti visus Lietuvos mokinių parlamento nuostatuose keliamus reikalavimus rinkimams. Kandidatų prašymai buvo registruojami tik pateikus 40-ies rėmėjų parašus bei pristačius savo tikslus darbui mokinių parlamente.
Rinkimai vyko mokyklos bibliotekos skaitykloje. Pertraukų metu 5-12 klasių mokiniai balsavo už jiems patinkančius kandidatus – Moniką Kasperavičiūtę (10 kl.), Gabrielę Monkevičiūtę (10 kl.) ir Dovydą Monkevičių (9 kl.). Mokinių susidomėjimo netrūko – balsuoti atėjo per 68 %  balsavime galėjusių dalyvauti mokinių. Į antrąjį rinkimų turą, kuris vyks Telšių rajono mokinių parlamente, pateko daugiausiai balsų surinkęs Dovydas Monkevičius. Lietuvos mokinių parlamente Dovydas pasiryžęs ginti mokinių interesus, svarstyti aktualias problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.
Tą pačią dieną įvyko ir mokyklos mokinių parlamento posėdis, kurio metu buvo išrinkta ir mokyklos mokinių parlamento prezidentė. Balsų dauguma atiteko Rusnei Kučinskaitei.
Sveikiname Rusnę ir Dovydą! Tikimės, kad jiems pavyks įgyvendinti savo svajones mūsų mokykloje.

Mokinių parlamento narė Kristina

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Verslumo seminaras mokiniams

Lapkričio 8 dieną Telšių Menų inkubatoriuje vyko seminaras, kuriuo buvo siekiama skatinti ugdyti moksleivių verslumą. Šiame seminare dalyvavo ir mūsų mokyklos trys vienuoliktokės: Raimonda, Neringa ir aš - Simona. Seminaro metu susidomėję klausėmės sėkmingo verslo istorijų bei lektorių paskaitų apie reikalingas savybes ne tik verslininkui, bet ir visiems, norintiems patirti sėkmę gyvenime. Kavos pertraukėlių metu susipažinome su kitų mokyklų mokiniais, atvykusiais pagilinti savo ekonomines žinias. Seminarą baigėme linksma mankšta. Savo įspūdžiais ir žiniomis pasidalinome su klasės draugais vadybos pamokoje.
Džiaugiamės suteikta galimybe pagilinti žinias. Labai norėtųsi, kad tokių seminarų mokiniams būtų ir daugiau.

Simona Vadoklytė


Jaunimas apie tautos dainių

Dažnai girdime sakant – dabar jaunimas neskaito, jiems neįdomi klasika. Dabar ,,virtualūs“ laikai. Literatūra nustumiama į paribį. Laimei, būna ir kitaip. Literatūros mokytojai mato ir kitokį jauną žmogų – kartais neatplėšiamą nuo knygos.
Šie metai – poeto Maironio metai. Tai puiki proga atnaujinti požiūrį, iš naujo užmegzti dialogą su kūrėju. Profesorė V. Daujotytė sako: ,,Ne klasika mus apleidžia, o mes ją, bet dar galime ieškoti galimybių gyvam ryšiui atstatyti“. Su mokiniais pabandėme to ryšio paieškoti. Daugelis Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos mokinių noriai skaitė, susipažino, analizavo, kartojo įžymaus klasiko kūrinius. Perskaitę išsakė savo refleksijas, savo nesumeluotą, tikrą santykį su poeto kūryba. Ir pasirodė, jog mokiniai puikiai girdi Maironį – didįjį poetinės formos reformatorių, kanoninio lietuvių eilėraščio meistrą. Pasirodė, kad senstantis poetas ir moderniam šiuolaikiniam jaunimui yra svarbus. Maironis jiems padeda suprasti dabartį. Padeda rasti kryptį padrikusių idealų visuomenėje, teikia prasmingo gyvenimo orientyrus, grąžina norą jaustis savo krašto, valstybės, tautos žmogumi. Šuoliais lekiančio gyvenimo verpetuose poetas tampa veiklios, viltingos elgsenos pavyzdžiu ir autoritetu. Dažnas jaunas žmogus pajunta tarsi įsipareigojimą poetui. Dingsta abejingumas.
Štai ką mūsų dvyliktokės sako apie tai, kuo Maironis joms aktualus ir svarbus.

Goda Sakalauskaitė 12a klasė

Kristina Žalytė 12b klasė

Orinta Vikniutė 12b klasė

Julija Mažeikaitė 12b klasė

Lietuvių kalbos mokytoja V. Jokubauskienė


Merginų tinklinio turnyras ,,Amsiaus" taurei laimėti.

Šių metų lapkričio 8 dieną Telšių rajono ,,Ateities“ pagrindinės mokyklos Degaičių skyriaus sporto salėje vyko merginų tinklinio turnyras ,,Amsiaus“ taurei laimėti. Turnyre dalyvavo Eigirdžių, Degaičių, Tryškių ir dvi Žemaitės gimnazijos komandos. Varžybos vyko rato sistema, turėjome sužaisti su visomis komandomis. Po įnirtingų rungtynių, nepralaimėjusios ne vienai komandai, laimėjome turnyrą. Tuo ir norėtume pasidžiaugti bei pasveikinti mūsų mokyklos merginas pasiekus savo tikslą – iškovojus pirmąją vietą!

Aušrinė Sereikaitė 12a klasės mokinė


Spalio mėnesį Švietimo informacinių technologijų centras paskelbė konkursą „Geriausia Lietuvos    mokykla 2012“. Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad mūsų mokykloje vykdytas projektas „Tarptautinis kalendorius 2011 – 2012“ yra skelbiamas nugalėtoju kartu su dar 8 Lietuvoje vykdytais projektais. Mokykloms skiriami prizai, o mokiniai pakviesti dalyvauti stovykloje „Šok su eTwinning“ gruodžio 6 d. Vilniuje.
Džiaugiamės savo įdomaus darbo vaisiais ir tikimės puikių akimirkų Vilniuje.

Mokytoja Neringa Lemežienė


Tolerancijos diena

Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinėjo mokykloje vyko tolerancijos diena, mokiniai pasipuošė tolerancijos skėčiais.

->->-> Klasių nuotraukos<-<-<-

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Tvarkėme Ąžuolų taką

Spalio 20 d., šeštadienį,  jaunųjų gamtininkų, miško bičiulių ir technologijų būrelių nariai, pakviesti mokytojų Aušros Adomaitienės ir Sauliaus Statkaus, rinkosi prie mokyklos. Visi buvo susitarę dalyvauti talkoje.
Diena negailėjo saulės spindulių, todėl visi džiugiai nusiteikę nuvyko į netoli Pavirvytės dvaro esantį Ąžuolų taką. Jis buvo apaugęs jaunomis medžių atžalomis, todėl reikėjo išvalyti. Devintokai negailėjo jėgų valydami taką kirvukais, o penktokai nešiojo nukirstas atžalas į krūvas. Netrukus buvo galima išvysti darbo vaisius – takas per lieptelį link beržo ir ąžuolų giraitės tapo platesnis. Buvo nuspręsta, kad takas bus tvarkomas iki akmens, panašaus į kirvį be koto. Būtų įdomu kirviui – akmeniui pritaikius kotą – rąstą.
Alkanas ilgai nedirbsi, todėl mokytojas S. Statkus užkūrė laužą. Talkininkai kepė dešreles, užmovę jas ant pačių padarytų medinių iešmelių. Buvo labai skanu ir linksma. Buvo atliktas ne tik geras darbas, bet ir  pabūta gamtoje, pabendrauta vienų su kitais. Sutarta, kad pavasarį, atšilus orams, vėl visi rinksis tvarkyti šios vietos.

->->-> Nuotraukos<-<-<-


Gerumo tiltelis

Gerumo tiltelis

            Nutilo jubiliejinės šventės šurmulys. Smagu buvo žiūrėti, kaip visi mokyklos mokiniai plušėjo, stengėsi prisidėti prie iškilaus rašytojų jubiliejaus minėjimo. Mes, šeštokai ir septintokai, taip pat supratome, kokia gera ir dosni buvo rašytoja Sofija, ligoniams ar skurdžiau gyvenantiems atiduodanti paskutinį uogienės indelį. Mes šventės svečiams virėme obuolienę. Visi draugiškai puošėme indelius, gražiai juos aprišome, prisegėme mokyklos ženklą. Po šventės pamatėme, kad uogienės netgi liko. Todėl nutarėme surengti draugišką šeštokų ir septintokų popietę: paskanauti likusios obuolienės ir pūpsančių mielinių blynų. Ne tik valgėme, bet smagiai kartu pabuvome, labiau susipažinome, susidraugavome. Gerą nuotaiką kūrė linksmi anekdotai, pašmaikštavimai, mįslės. Didžiausia staigmena buvo tai, kad septintokai savo klasėje turi nepaprastą žmogų – magą. Juo pasirodė besąs Sakalauskas! Visi nuščiuvo išvydę nepaprastus triukus: ryjamus liepsnojančius degtukus, nosyje dingstančią ilgiausią vinį. Niekas  nesugebėtų taip padaryti. Kaip netikėtai gali atsiverti žmogus.
O blynai buvo tikrai skanūs. Už jų kepimą dėkojame gerosioms mūsų virėjoms. Tik keli berniukai dar nesuprato, kad neverta per kitų galvas be saiko griebti maisto. Kai daugelis ramiai, skaniai užkandžiavo, jie turėjo valgyti net nebenorėdami – tiek prisidėjo maisto į savo lėkštes. Tikime, kad ateityje taip nebedarys. Juk ir rašytojų gerumas moko elgtis tik gerai.
Mes ir toliau tiesime gerumo tiltelį iki 11 ar 12 klasės. Kartu darysime dar daug gerų darbų, o po to draugiškai pasilinksminsime.

Šeštokė Monika

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-10-18

Telšių rajono mokyklų 8x8 futbolo varžybos

Kiekvieną rudenį rajone yra vykdomos tarpmokyklinės 8x8 futbolo varžybos. Šiais metais dalyvauti varžybose pareiškė norą devynios mokyklos: ,,Germanto“ ir Pavandenės  pagrindinės, Nevarėnų ir Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos, Telšių regioninis profesinio rengimo centras bei Žemaitės, ,,Džiugo“, Vincento Borisevičiaus ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos.
Mūsų mokyklos futbolo komanda, sužaidusi keturias rungtynes,  pateko į stipriausių rajono mokyklų komandų ketvertuką. Dramatiškoje pusfinalio kovoje mūsų mokyklos vaikinai 3:2 nusileido ,,Džiugo“ gimnazijos komandai ir spalio 18 dieną žaidė su Žemaitės gimnazija dėl trečios vietos. Tą dieną sėkmė buvo mūsų pusėje. 3:2 laimėję rungtynes, užėmėme trečią vietą rajono mokyklų 8x8 futbolo varžybose. Antrą vietą laimėjo ,,Džiugo“ gimnazija, čempionais tapo ,,Germanto“ pagrindinė mokykla.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi futbolą pamilusiais mūsų mokyklos mokiniais, kurie per keletą metų padarė rimtą pažangą ir geru žaidimu garsina mūsų mokyklą.

Mokytojas Saulius Statkus

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-10-05

Mokytojų diena

Kai rasoti voratinkliai dar virpa ant žolynų stiebų, kai vėjyje dar siūbuoja margaspalvių jurginų žiedai, kai žmonių žvilgsnių ir šypsenų dar nepalietė šalnos, ateina graži rudens šventė - Tarptautinė mokytojų diena.
Nors ankstų spalio 5-osios rytą orai mūsų nelepino, tačiau daugelis mokinių atskubėjo į šventiškai išpuoštą mokyklą, kad pasveikintų savo mylimus mokytojus. Dalis vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokinių bandė perimti sunkią mokytojų naštą ir patys vedė pamokas neklaužadoms mokinukams. Likę mokiniai kiekvieną mokytoją pasveikino mūsų pačių kurtomis rudeninėmis puokštėmis ir pakvietė į technologijų kabinetą, kur pirmą kartą surengėme „Auksinių obuolių“ apdovanojimų ceremoniją. Renginio metu rodėme šmaikščias skaidres, kur mokiniai išsakė ilgai rinktą ir puoselėtą informaciją apie kiekvieną mokytoją. Vėliau moksleiviai savo mylimiems mokytojams išsakė pačius šilčiausius žodžius ir linkėjimus ir pakvietė vaišintis prie jų pačių ruošto stalo.

Simona Vadoklytė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-10-04

Spalio 4 d. (ketvirtadienį), minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, jaunieji miško bičiuliai ir gamtininkai  lankėsi  Žvėrinčiuje, kur susirinko gausus būrys gyvūnų mylėtojų. Šventės pradžia prasidėjo prie meškino pavėsinės. Visus pasveikino Telšių miškų urėdijos, veterinarijos tarnybos atstovai. Po to žvėris laimino pranciškonas Evaldas OFM. Jam sukalbėjus maldą ir visiems susirinkusiems sugiedojus giesmę, pradedant  Žvėrinčiaus pasididžiavimu meškinu Timu, buvo einama nuo vieno aptvaro prie kito. Meškinas gavo dar ir pilną pintinę rudens gėrybių. Ceremonija baigėsi ties  didžiųjų apuokų aptvaru. Po apeigų visi buvo kviečiami paskanauti ant laužo virtos labai skanios košės, karštos arbatos ir kitų užkandžių.
Taigi Pasaulinė gyvūnų globos diena buvo paminėta tikrai šauniai ir įsimintinai.

Jaunųjų miško bičiulų būrelio narė Gabrielė Monkevičiutė

->->-> Nuotraukos<-<-<-


2012-10-04

Spalio 4 dieną mokyklos kiemelyje vyko priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių, 1-4 klasių mokinių, mokytojų kūrybinis darbas „Rudens spalvos“. Visi buvo pasinėrę į gėlės kūrimą iš rudens gėrybių, gėlių, lapų, įvairių smilgų ir netgi sėklų. Mokyklos kiemelis pasipuošė didele, įvairiaspalve gėle, kuri džiugino ne tik vaikus, bet ir mokyklos darbuotojus.
Ši sukurta kompozicija iš rudens gėrybių buvo puiki dovana mokytojams Mokytojų dienos proga.

->->-> Nuotraukos<-<-<-


20 metų, kaip vadinamės Lazdynų Pelėdos mokykla

20 metų, kaip mokyklai suteiktas Lazdynų Pelėdos vardas – tikrai ne vienos dienos renginys. Pirmieji kryptingi darbai prasidėjo jau pavasarį. Pagal projektą „Lazdynų Pelėdos takais“ visos klasės važiavo į Paragiuose esantį muziejų: tvarkė aplinką, kėlė inkilus, kiekvienas mokinys nors šiek tiek pajuto senųjų laikų dvasią.  Rašytojų jubiliejui renginį planavo ir muziejus. Tačiau prasidėjus rekonstrukcijos darbams, konferencija buvo perkelta į Papilės kultūros centrą. Dalyvavo grupelė vienuoliktokų ir dvyliktokų. Buvo parodytas skaidrių rinkinys „Nežinomas Nikodemas Ivanauskas“, skaitytas  pranešimas „Ar įdomi Lazdynų Pelėdos kūryba?“. Daugiausia pripažinimo tiek Papilėje, tiek mokykloje sulaukė dvyliktokų sukurtas filmas „Pro laiką spindinti dvasia“, atskleidžiantis Paragių dvaro dvasią, kai kuriuos seserų Ivanauskaičių gyvenimo epizodus.
Mokyklos taryba buvo paskelbusi kūrybinių darbų konkursą „Mano mokykla“. Rašinių sulaukta nedaug Daugiausia piešinių. Sukurtas mokyklos ženklas.
Rugsėjo 28-oji – vienos iš seserų, rašiusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, Sofijos Pšibiliauskienės 145-ųjų gimimo metinių diena. Nuo pat ryto mokyklos koridoriuose skambėjo jaunatviškas juokas, sklido gardus obuolių kvapas, liejosi kūrybinės mintys ir ..... Ir tikrai nuveikta daug įdomių darbų.
Pradinių klasių mokiniai dekoravo pelėdžiukus iš plastilino, juos sukabino ant medžio šakų. Dar vieną pelėdą  - labai  didelę - sukūrė dvyliktokė Orinta Vikniutė.
Šeštokai ir septintokai  išvirė visą puodą obuolienės, sudėjo į stiklainėlius, dailiai aprišo. Lazdynų Pelėda pavaišindavo kiekvieną atvykusį ir įduodavo net paskutinį uogienės indelį.
Mokykloje veikė  „Riešutų“ arbatinė. Čia  galėjo pasivaišinti kvapnia kmynų arbata, saldžiais obuoliais, gardžiu sūriu ir riešutais. Seserys rašytojos labai mylėjo gėles, ypač laukines. Prie savo namų puoselėjo didelį gėlyną, klomba vadinamą. Ant palangių irgi žydėjo gėlės ir džiugino kiekvieną atvykusį. Aštuntokams pavyko sukurti gėlių burbulus.
Todėl mokyklos svečiams buvo įteikta po mažą dovanėlę: po obuolienės stiklainiuką ir gėlę. Dalyvavo  švietimo, kultūros, sporto, ir jaunimo reikalų skyriaus specialistas Gediminas Gudas, Seimo nario Valentino Bukausko padėjėja Regina Lukauskienė,  Tryškių seniūnas Jonas Buivydas.
Nors vyresniųjų klasių mokiniai turėjo daug individualių organizacinių užduočių, kai kurie rašė svajones, kokia galėtų būti mokykla po 20 metų.
Grįžus po Mišių į mokyklą pasitiko naujas meninis akcentas: dvi medžio skulptūros –seserys rašytojos Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė. Arba trumpiau sakant  - Lazdynų Pelėda. Skulptūros stovės ir skleis kūrybos, nesavanaudiškumo, seserystės idėją. Autorius – tautodailininkas Pranas Dužinskas.
Vyko dar viena graži akcija – prie mokyklos įrengtas naujas skveras. Tai mokinių ir jų tėvų dovana.  20 dekoratyvinių augalų simbolizuos šią sukaktį ir primins gražiausius mokyklinius metus.
Nors ir labai tą dieną  visi buvo užsiėmę, bet pavyko dalyvaut sportinėse varžybose. Vyko krepšinio ir tinklinio varžybos  tarp mokinių ir  policijos pareigūnų.
Mokyklos vardo sukakties proga buvo surengtas dailiosios rašysenos konkursas, kuriame dalyvavo daug mokinių.
Ruošimasis šventei  įtraukė ne tik kiekvieną mokyklos bendruomenės narį, bet ir miestelio verslininkus, kultūros centrą, muzikos mokyklą... Jei kas senokai beskaitė Lazdynų Pelėdos apsakymus, istorijas prisiminė žiūrėdamas  Akmenės kultūros namų du spektaklius rašytojų kūrybos motyvais. Iškilmingo vakaro metu atgijo nemažai Lazdynų Pelėdos personažų, kuriuos atgaivino ir mūsų mokyklos mokytojai, mokiniai.

->->-> Nuotraukos<-<-<-

2012-09-28

Maloniai kviečiame visus rugsėjo 28 dieną į Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinę mokyklą. Čia vyks šventinis vakaras, skirtas Lazdynų Pelėdos vardo suteikimo mokyklai dvidešimtmečiui, Sofijos Pšibiliauskienės 145-osioms gimimo  bei Marijos Lastauskienės 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Programa
8.00 - 10.30 val. 1- 12 kl. Darbas netradicinėse erdvėse (kūrybinės dirbtuvės)
11.00 – 11.45 val. Mišios bažnyčioje
12.00 – 12.15 val. Rašytojos kapo lankymas
12.30 – 13.15 val. Tautodailininko P. Dužinsko skulptūrų atidengimas
13.20 – 15.00 val. Dekoratyvinių augalų sodinimas mokyklos kieme
15.00 – 17.00 val. Sportino varžybos
12.00 – 15.00 val.; 17.00 – 18.00 val. Mokyklos muziejaus lankymas
18.00 val. Šventinis vakaras „Atminties šviesa“

 


2012-09-26

Rugsėjo 26-ąją – Europos kalbų dieną – kalbų mokytojai pakvietė į  dviejų konkursų „Tavo žvilgsnis“ ir „Kalbų kengūra“ apdovanojimų šventę. Praėjusiais mokslo metais gausus būrys mokinių atstovavo mūsų mokyklai šiuose konkursuose.
„Kalbų kengūros“ nugalėtojai – 5 kl. mokiniai Mantas Kobcevas (Auksinis kengūros diplomas) ir Artūras Martinavičius (Sidabrinis kengūros diplomas), 11kl. mokiniai – Daugmantas Macas (Sidabrinis kengūros diplomas) ir Vidmantas Kulevičius (Oranžinis kengūros diplomas).
Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“ buvo ypač sėkmingas, nes daugiau nei dešimt mokinių buvo apdovanoti diplomais už puikius vertimus iš rusų, anglų ir vokiečių kalbų.
Kalbų mokytojai didžiuojasi savo gabiais mokiniais ir jų rezultatais bei linki sėkmingų startų šiais mokslo metais.

Mokytoja Neringa Lemežienė

->->-> Nuotraukos<-<-<-

2012-09-21

Vienuoliktokų krikštynos

Krikštynos – tai jau tradicinis mokyklos rudens renginys, kuris kupinas geros nuotaikos, juoko bei šypsenų. Dvyliktokai rugsėjo 21 dienos pavakarę sukvietė baltais rūbais bei aksesuarais pasipuošusius vienuoliktokus į mokyklos aktų salę. Čia jie prisiminė senus gerus vaikystėje žaistus žaidimus, dalyvavo aukščiausių aukštakulnių batelių konkurse bei gražiausio kaklaraiščio rinkimuose. Renginyje pasirodęs „krikštytojas“ Lukas  suteikė naujus vardus vienuoliktokams. Gavę krikšto liudijimus bei prisiekę gerbti ir mylėti dvyliktokus, krikšto vaikai sulaukė ypatingos dovanos – mažų, pūkuotų triušiukų, kurie sukėlė ne tik šypseną, bet ir nerimą, kaip reikės auginti ir prižiūrėti šiuos mažylius.
Tikimės, jog krikštynos vienuoliktokams paliko gerą įspūdį ir norą laukti kitų metų, kai jie patys galės surengti šventę savo įpėdiniams.  

Dvyliktokai

Vienuoliktokų krikštynos -> nuotraukos


Mokslo metų pradžios šventė

     Šiemet mokslo metų pradžia – rugsėjo trečią dieną.
Visų dėmesio centre pirmokai ir dvyliktokai, kurie taps šešiasdešimta abiturientų laida.

Mokslo metų pradžios šventė -> nuotraukos